ข้อมูลโรงงาน

ขนาดโรงงาน: 1,000 - 3,000 ตารางเมตร

ไม่ใช่ของสายการผลิต: 2

การผลิตตามสัญญา: บริการ OEM ที่นำเสนอ; บริการออกแบบที่นำเสนอ; เสนอป้ายของผู้ซื้อ

มูลค่าผลผลิตต่อปี: US $ 1 - 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

กำลังการผลิตสายการผลิต: 5,000 เซ็ตต่อปี